Sunday, March 11, 2007

เพลงอาทิตร์อับแสง


เนื้อเพลง
เคยชม
ร่วมภิรมย์ใจ
ด้วยความรักจริงยิ่งใหญ่
ผูกพันหัวใจเรามั่น
รักเอย
เคยอยู่เคียงกัน
ร่มเย็นมิเว้นวายวัน
ด้วยความสัมพันธ์ยืนยง
ทิวางาม
ยามอยู่เคียงคง
สุริยาแสงส่ง
ปวงชีวิตในโลกดำรงเริงใจ
ร้างกัน
วันห่างไปไกล
มืดมนหมองมัวปานใด
เยือกเย็นเข็ญใจรัญจวน
ไกลกัน
พาพรั่นใจครวญ
ร่างกายทรุดโทรมทุกส่วน
จิตใจร้อนรวนแรงอ่อน
รักเอย
เลยกลับอาวรณ์
ค่ำคืนฝืนใจไปนอน
ยิ่งดูเหมือนฟอนไฟลน
ทิวาทรา
ยามห่างดวงกมลม
สุริยาหมองหม่น
ปวงชีวิตในโลกอับจนเสื่อมทราม
หวังคอย
คอยเฝ้าโมงยาม
จวบจนทิวาเรืองงาม
สบความรักยามคืนคง
ประวัติความเป็นมา

เพลงพระราชนิพนธ์ “อาทิตย์อับแสง” “BLUE DAY”
เป็นเพลงที่พระราชนิพนธ์ขณะเสด็จประทับแรมบนภูเขาในเมือง Davos ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ต่อมาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทรงประพันธ์คำร้องภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพลงพระราชนิพนธ์ “Blue Day” นี้ โปรดเกล้าฯพระราชทานให้ Michael Todd Production นำออกบรรเลงที่มหานครนิวยอร์คร่วมกับเพลงพระราชนิพนธ์ “สายฝน” ด้วย

1 comment:

nong & pai haha said...

เพลงนี้ข้อมูลใช้ได้เลยนะแต่ขาดสีสันไปหน่อยนะต้องเพิ่มนะ